Poñémonos en alerta ante calquera signo co que non estivéramos familiarizados e; se ben forma parte do noso instinto, non debemos permitir que nos chegue a condicionar. A vida é un ciclo e o remate é sempre o mesmo. E algo que non podemos evitar. Non sempre, pero polo xeral e; facendo un bo aproveitamento desas sensacións corporais, podemos adiar o desenlace.

Outras series:

Subir