A historia dun acompañante desque nace e precisa atención, coa súa dependencia, ata que remata o seu ciclo de vida, tamén con dependencia. Ás veces en soidade e outras con acompañamento. Pasamos da curiosidade, aprendendo a desenvolvermos para seguir con certa rebeldía rompendo as regras do sistema. Creamos amizades, facémonos fortes e ao tempo maduramos cheos de vulnerabilidades. En ocasións podemos chegar a sentir ansiedade ou incluso aborrecemento, pero ao final o que conta é non rematar o ciclo pensando que estivemos sos no mundo. Somos unha especie de comunidade.

Outras series:

Subir